Om det egna

Försöker ringa in det egna skapandet med några ord. Vad var det jag ville, vad hände sedan och sedan efter det?
Kärnan i mitt eget skapande är troligen teater eftersom det var där jag började. Hade inte teater funnits så hade det varit tecknade serier och senare när film blev möjligt så blev det mycket animerad film tillsammans med barn och ungdomar…