Cv


Maskör och perukmakare
Jag är utbildad (-81-83) på Dramatiska Institutets maskörlinje och frilansade inom film och teater i 12 år.

Författare
Utkom -88 med ”Skrammel” (Lyrik, Symposion bokförlag), -95; ”och jag är på väg rakt in i det blänkande klotet…” (Prosalyrik, Anamma bokförlag)

Digitalt skapande
Gick mellan åren 2000-2004 två olika program på Konsthögskolan Valand i Göteborg: Fri konst och digitala media, och: Fri konst och digital gestaltning.
Mitt examensarbete handlade om animerad film och när jag var klar med utbildningen började jag åka runt i skolor, kulturhus och bibliotek och ge workshops i animerad film (www.animeradfilm.se)